"Psychologia Jakości Życia"
"Psychology of Quality of Life"

p-ISSN: 1644 -1796
e-ISSN: 2300 - 6781

"Psychologia Jakości Życia" prezentuje empiryczne i teoretyczne prace dotyczące psychologicznych i społecznych aspektów jakości życia powstające w ramach różnych dziedzin psychologii, a także - w pokrewnych dyscyplinach nauki, takich ja socjologia, filozofia, kulturoznawstwo, ekonomia, politologia, prawo, medycyna, ekologia.

Publikacje w naszym czasopiśmie otrzymują 5 punktów (Część B wykazu czasopism z 17.09. 2012 r.).

Wydawcą półrocznika jest Wydawnictwo SWPS.

"Psychologia Jakości Życia" publikuje oryginalne, empiryczne i teoretyczne prace oraz recenzje książek dotyczące psychologicznych i społecznych aspektów jakości życia powstające w ramach różnych dziedzin psychologii i innych dyscyplin nauki wiązanych z jakością życia, takich jak etyka, filozofia, socjologia, ekonomia, kulturoznawstwo, czy medycyna. Prace te umieszczane są w trzech działach:


- artykuły empiryczne (prace oryginalne lub doniesienia z badań),

- teoretyczne prace przeglądowe

- recenzje książek.


Publikowane mogą być także teksty prezentujące metody i techniki badawcze, krytyczne przeglądy literatury oraz sprawozdania z konferencji naukowych, jeśli dotyczą problematyki jakości życia. Redakcja przewiduje możliwość publikacji specjalnych zeszytów tematycznych, zawierających zbiór powiązanych tematycznie prac dotyczących określonego zagadnienia, istotnego dla jakości życia.

Publikacje w naszym czasopiśmie otrzymują 5 punktów (Część B wykazu czasopism z 17.09. 2012 r.).

Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo SWPS.

Wersja papierowa jest główną wersją czasopisma.